Ανάλυση αδειών

Η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών έχει αλλάξει μετά τις 15-10-2018 όπου εφαρμόστηκε το άρθρο 33 του ν. 4495/2018.  Σύντομα θα υπάρχει ανάλυση για τον ηλεκτρονικό σύστημα αδειών.