Αρχείο ετικέτας ρύθμιση

τεχνικο γραφειο τριπολη

Ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.4014/2011

      Η ισχύς του ν. 4014/2011 έπαψε να ισχύει από 30/5/2013. Πλέον από 6/9/2013 εφαρμόζεται ο νόμος 4178/2013 με ισχύ γιά 18 μήνες, στον οποίον μπορούν να δηλωθούν τα αυθαίρετα, καθώς, καί να μεταφερθούν οι δηλώσεις από τον προηγούμενο νόμο.

 

    Υποχρεωτικά μέχρι 6/2/2014 θα πρέπει να μεταφερθούν οι δηλώσεις από τον ν. 4014/2011 οι οποίες έχουν οφειλές.