Αρχείο ετικέτας Εγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

τεχνικο γραφειο τριπολη

Ρύθμιση αυθαιρέτων με το ν. 4178/2013

Δευτέρα 6/11/2017

Από σήμερα ο ν.4178/2013 πέρασε και αυτός στην ιστορία, χαρίζοντας την θέση του στον ν.4495/2017. Ο νέος νόμος έχει ισχύει από τις 3/11/2017. Αναλύσεις και ειδήσεις για τον νέο νόμο θα υπάρχουν σε ξεχωριστή σελίδα.

Πέμπτη 23/09/2017

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ όπου ανακοίνωσε την κατάθεση του Νέου Σχεδιου Νόμου περί αυθαιρέτων, η προθεσμία υπαγωγής στον ν. 4178/2017 παρατείνεται μέχρι τ23-10-2017 ( Αριθ.Οικ.39142/20.9.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3327Β/21.9.2017)  των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

Δευτέρα 24/07/2017

Παράταση μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 (Αριθμ. οικ.32969/20.7.2017 – ΦΕΚ Β΄ 2537/21.7.2017)

Πέμπτη 08/06/2017

Παράταση μέχρι 23 Ιουλίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27002/6.2.2017 – ΦΕΚ Β΄ 1977/7.6.2017)

Δευτέρα 08/05/2017

Παράταση ισχύος του ν. 4178/2013 ως 8/6/2017

ΥΠΕΝ (3.5.2017): Παράταση έως τις 8 Ιουνίου 2017 πήρε η ρύθμιση για τα αυθαίρετα

Παρασκευή 10/2/2017

Με την 6155/2017 απόφαση ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 364Β/9-2-2017 παρατείνεται η ισχύς του ν. 4178/2013 μέχρι 8/5/2017

 

Ενημέρωση της 22/12/2016

Με το χθεσινό νομοσχέδιο ψηφίστηκε τροπολογία που παρατείνει το χρονικό διάστημα των 3 ετών για έκδοση άδειας νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. α και παρ. β κατά 1 χρόνο. Έτσι η προθεσμία των 3 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής που έπρεπε να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4178/2013 γίνεται πλέον 4 χρόνια.

Ενημέρωση της 7/10/2016

Με δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ δόθηκε σήμερα παράταση στον ν. 4178/2013 κατά 4 μήνες, δηλαδή ως 8-2-2017. Η ισχύς του όμως μπορεί να λήξει νωρίτερα όταν θα ψηφιστεί και θα ισχύσει ο νέος νόμος που είναι αυτή την στιγμή σε διαβούλευση.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4464&language=el-GR

Η καταληκτική ημερομηνία του ν. 4178/2013 αφορά την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης.

  • Ο νόμος έχει ισχύ από 6/9/2013 καί θα διαρκέσει  μέχρι 8/2/2017. Στον νόμο αυτόν υπάγονται όλα τα αυθαίρετα που έχει κατασκευαστεί ο σκελετός τους ή έχει εγκαταστασθεί η χρήση μέχρι 28-07-2011.
  • Εξαίρεση από την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 αφορά αυθαίρετες κατασκευές όπου ευρίσκονται : α). Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, β). Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου, γ). Εντός παρόδιας στοάς, δ). Παρά το όριο των διεθνών,εθνικών,επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από την νομοθεσία περί μέτρων γιά την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, ε). Σε δημόσιο κτήμα, στ). Σε δάσος,σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, ζ). Στον αιγιαλό καί στον παλαιό αιγιαλό καί στην ζώνη παραλίας, θ). Σε αρχαιολογικό χώρο μετά την κύρηξη του, ι). Σε ιστορικό τόπο,ιστορικό διατηρητέο οικισμό καί περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής, ια). Σε Παραδοσιακό οικισμό με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13, ιβ). Σε ρέμα, ιγ). Σε κυρηγμένο διατηρητέο κτίριο με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 14, ιδ). Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο αν δεν μπορεί ν’ αποκατασταθεί, ιε). Σε εκτός σχεδίου όπου υπερβαίνουν την κορυφογραμμή, ιστ). Σε εκτός σχεδίου εντός της απόστασης των 20μ. από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150KW.
  • Μπορείται να μου στείλετε κάποια στοιχεία του αυθαίρετου ώστε να μπορέσω να υπολογίσω το πρόστιμο χωρίς καμία επιβάρυνση.