Παράταση οικοδομικών αδειών

Ενημέρωση της 27/12/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4964/2022 για όλες τις άδειες των περιπτώσεων του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα μέχρι 31-12-2024.

Ενημέρωση της 27/07/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022.

Οι άδειες αυτές είναι όσες ανήκουν στην παρ. 5 & 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017.

Ενημέρωση της 08/04/2020

Το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες τα τελευταία 30 χρόνια είναι κατά σειρά το ΠΔ/8-7-1993, το οποίο καταργήθηκε από τον ν. 4030/2011 και ο οποίος με την σειρά του καταργήθηκε από τον ν. 4495/2017.

Εντούτοις υπάρχουν οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο διάστημα και με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν ισχύ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως το τοπίο είναι λίγο μπερδεμένο με το τι ισχύει για κάθε μία περίπτωση θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, ιδίως και μετά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 54 της ΠΝΠ/30-3-2020 (ΦΕΚ75Α’).

  1. Κατ’ αρχήν οι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί με το ΠΔ/8-7-1993 και οι οποίες έχουν θεωρηθεί επ’ αόριστον δεν επηρεάζονται από καμία διάταξη και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
  2. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τον ΠΔ/8-7-1993 μετά τις 2/3/2007 και μέχρι 1/3/2012 ή μετά τις 2/3/2003 για όσες είχαν αναθεωρηθεί για άλλα τέσσερα χρόνια, τότε ρυθμίζονται από την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017 και έχουν ισχύ μέχρι 31-12-2020.
Παρ. 5, άρθρου 50 ν. 4495/2017 :«Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-11, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1-3-12 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/8-7-93 , παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31-12-2020.» (βλ. παρ. 3 άρθρου 30 ν.4513/2018
  1. Για όσες άδειες εκδόθηκαν μετά της 1/3/2012 και μέχρι 31-12-2017 είτε με το ΠΔ/8-7-1993 είτε με τον 4030/2011 ρυθμίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017 και ισχύουν μέχρι 31-12-2021.
Παρ. 6, άρθρου 50 ν.4495/2017 :«Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ/8-7-93 είτε σύμφωνα με τον Ν-4030/11 κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-12-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021.» (βλ. παρ. 2 άρθρου 12 ν.4612/2019)
  1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 ή του ν. 4030/2011 μετά από 31-12-2017 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Οπότε πρέπει να δούμε στην ουσία ποιες άδειες ρυθμίζει το άρθρο 54 της ΠΝΠ/30-3-2020. Είναι όσες άδειες είχαν εκδοθεί με το ΠΔ/8-7-1993, και έχει κατασκευαστεί ο οικοδομικός σκελετός και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις.

Για όλες τις υπόλοιπες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκανμε το ΠΔ/8-7-1993 που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες η ισχύς τους έχει λήξει και θα πρέπει να εκδοθεί εκ νέου οικοδομική άδεια.

Ενημέρωση της 30/09/2016

Με αφορμή κάποιες υποθέσεις παλαιών αδειών που είτε θέλουν να συνεχίσουν τις εργασίες είτε να ανανεώσουν την εργοταξιακή παροχή τους, και το ερώτημα που μου τίθεται συνέχεια πότε λήγει μια άδεια μετά τις αυτόματες ανανεώσεις που έχουν ισχύσει τα τελευταία χρόνια, έχω να παρατηρήσω τα εξής :

  1. Κάθε φορά που βγαίνει μία διάταξη που ανανεώνει αυτόματα τον χρόνο ισχύος μίας άδειας, δεν αφορά απαραίτητα όλες τις οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης.
  2. Αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι ο χρόνος λήξης της άδειας που αναγράφεται σε αυτή. Η ημερομηνία αυτή είναι είτε η πρώτη έκδοση της άδειας είτε η αναθεώρηση αυτής από την πολεοδομία ή ΥΔΟΜ.
  3. Όσον αφορά τις παλαιές άδειες για τις οποίες υπάρχουν και οι περισσότερες απορίες πρέπει να σημειώσετε ότι όσες έληγαν μετά της 1-3-2011 με οποιαδήποτε διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 29,παρ. 5 του ν. 4067/2012 πήραν αυτόματη παράταση για 3 χρόνια.
  4. Όμως εδώ είναι αυτό που θέλω να επισημάνω γιατί ίσως διαφεύγει από πολλούς. Η Εγκ.-5086/2013, παρ. Γ για όσες άδειες έληγαν μετά της 1-3-2011 έθετε ως ημερομηνία ισχύος τους την 8-2-2015.
  5. Έτσι αν μια άδεια που ο χρόνος ισχύος έληγε μέσα στο 2013, ας πούμε 31-12-2013, δεν πήρε παράταση ως 31-12-2016 και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4368/2016 και δεν παρατάθηκε ως 31-12-2019, αλλά εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 και έχει παραταθεί ως 8-2-2018, γιατί με την παραπάνω εγκύκλιο παρατάθηκε αυτόματα ως 8-2-2105.
  6. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί η παραπάνω εγκύκλιος δεν έχει καταργηθεί και ισχύει ακόμη και για άδεις που λήγουν το 2014, αφού και αυτές είναι στην περίπτωση αδειών που λήγουν μετά τις 1-3-2011. Δεν παρατάθηκαν δηλαδή ως το έτος 2017 με το άρθρο 11 του ν.4258/2014 και κατά συνέπεια ούτε μέχρι το 2020 με το άρθρο 76 του ν. 4368/2016. Και αυτές έχουν παραταθεί και λήγουν την 8-2-2018.

Ενημέρωση της 14/4/2016

Με το Εγγρ 19266/2016 δίνονται διευκρινήσεις για το άρθρο 76 του ν. 4368/2016.

Στο έγγραφο αυτό γίνεται διευκρίνηση ότι το άρθρο δεν ισχύει για άδειες κατεδάφισης. Διευκρινίζει επίσης ότι η παράταση ισχύος του άρθρου 76 ισχύει και για τις εργοταξιακές παροχές.

Ενημέρωση της 22/2/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016) για τις άδειες που λήγουν από 1/3/2016 ως 31/12/2017 παρατείνεται η ισχύς τους κατά 3 χρόνια.

Ενημέρωση 15/2/2016

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας της 17/12/2015 σας ενημερώνουμε ότι :

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει  νομοθετική ρύθμιση του θέματος για τις άδειες που λήγουν μετά τις 29/2/2016. Ως εκ τούτου ισχύει ακόμη η παρ. 5α του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 και το εγγρ- 30366/2014 ΥΠΕΚΑ, όπου αναθεωρούνται οι άδειες αυτόματα κατά 3 χρόνια και χωρίς καμία διαδικασία, όσες από αυτές έχουν ημερομηνία λήξης με οποιοδήποτε τρόπο ως 29/2/2016. Για όσες άδειες λήγουν μετά από 29/2/2016 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.

Ενημέρωση 17/12/2015

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στην Βουλή παρατείνεται κατά τρία έτη η ισχύς των οικοδομικών αδειών που λήγουν από τον Μάρτιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2017 δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Η ρύθμιση αυτή αν ισχύσει, αφορά άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί από τον Μάρτιο του 2012 ως Δεκέμβριο του 2013, καθώς καί όσες παλαιές οικοδομικές άδειες είχαν παραταθεί αυτόματα κατά τρία χρόνια, καί η παράτασή τους λήγει την περίοδο Μάρτιος 2016 ως Δεκέμβριος 2017.