τεχνικο γραφειο τριπολη

Λίστα υπηρεσιών

 • Εκδοση οικοδομικών αδειών.

  Μετά την εφαρμογή του ν. 4495/2017 από 15-10-2018 η διαδικασία των οικοδομικών αδειών έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε γι’ αυτό από την σελίδα : Ανάλυση αδειών  Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση κάθε είδους οικοδομικών αδειών, όπως νέες κατασκευές, προσθήκες, επισκευές κ.ο.κ., τόσο γιά κατοικίες όσο καί γιά ειδικά κτίρια (βιομηχανικά, τουριστικά, αγροτικά κλπ).

 • Βεβαίωση Μηχανικού

Μετά την εφαρμογή του ν. 4178/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 3, σε κάθε δικαιοπραξία (συμβόλαιο) απαιτείται βεβαίωση μηχανικού. Η βεβαίωση αυτή έχει σαν σκοπό την πιστοποίηση ότι στο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες εργασίες ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ή αν πρόκειται για οικόπεδο αδόμητο ότι δεν υφίστανται κτίσματα.

Γιά την έκδοση της βεβαίωσης – η οποία δηλώνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΤΕΕ- απαιτείται αυτοψία και έλεγχος της οικοδομής, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ότι η βεβαίωση ισχύει γιά δύο μήνες. Μετά την παρέλευση της ισχύος της δεν γίνεται να ανανεωθεί και θα πρέπει να εκδοθεί νέα με το ανάλογο κόστος. Αυτό γίνεται γιατί κάθε φορά που οριστικοποιούμε την βεβαίωση στο σύστημα αυτό δίνει έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό. Το γραφείο εκδίδει τέτοιες βεβαιώσεις.

 • Τοπογραφικά 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3,παρ. γ και άρθρο 4 του ν. 4178/2013,  κάθε βεβαίωση μηχανικού, συνοδεύεται από το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου σε αυτό σημειώνονται οι κορυφές του οικοπέδου/αγροτεμαχίου με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (σύστημα αναφοράς του Εθνικού Κτηματολογίου). Το γραφείο αναλαμβάνει την μέτρηση επί τόπου και την σύνταξη σε σχέδιο κάθε είδος τοπογραφικού διαγράμματος  οιασδήποτε έκτασης.

Επίσης αναλαμβάνει και ειδικές τοπογραφικές εργασίες όπως εύρεση ορίων οικοπέδων από παλαιά τοπογραφικά και σημάδεμα αυτών επί τόπου, την δημιουργία υψομετρικών καμπύλων,  την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους κ.ο.κ. Επίσης πολλές από αυτές τις εργασίες συνδυάζονται με μελέτες συγκοινωνιακές, γεωμορφολογίας, υδρολογίας, αγροτικές εφαρμογές κ.ο.κ. 

 • Ενεργειακά πιστοποιητικά 

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει καθιερωθεί πλέον στις αγοροπωλησίες, καθώς καί στις μισθώσεις των ακινήτων. Αν και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, στην ουσία έχει περάσει στην κοινή γνώμη σαν ένα απλό δικαιολογητικό στις παραπάνω πράξεις.  Αν όμως κάποιος θελήσει να δει τι τελικά περιλαμβάνει το “χαρτί” αυτό, θα διαπιστώσει ότι ουσιαστικά του αναφέρει τι ενέργεια καταναλώνει το ακίνητό του. Και αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου των οικονομικών συνθηκών. Βάσει της μελέτης που γίνεται, μπορούν να εντοπιστούν τα ενεργειακά προβλήματα του ακίνητου και να επιλυθούν με την αντίστοιχη ωφέλεια. Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

  • Ρύθμιση αυθαιρέτων με τον ν. 4178/2013

Η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για αυθαίρετα κτίσματα θα είναι σε ισχύει μέχρι 7-2-2016. Στην ρύθμιση αυτή υπάγονται όλα τα αυθαίρετα, εκτός από αυτά που είναι κτισμένα σε χώρους όπου απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση (δασικό, ρέμα, αρχαιολογικός χώρος, αιγιαλός κ.ο.κ.). Η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου εξαιρεί το αυθαίρετο κτίσμα από την κατεδάφιση για 30 χρόνια, ενώ δίνει την δυνατότητα της οριστικής εξαίρεσης, με την νομιμοποίηση αυτού αν είναι εφικτό, δηλαδή αν δεν παραβιάζονται ουσιώδη πολεοδομικά μεγέθη.

Επίσης είναι βασική προϋπόθεση το να έχει γίνει τακτοποίηση του αυθαίρετου για να εκδοθεί και βεβαίωση μηχανικού όταν χρειαστεί. Το γραφείο αναλαμβάνει την ρύθμιση των αυθαιρέτων κτισμάτων οιασδήποτε χρήσεως. Επίσης το γραφείο παρέχει την δυνατότητα μέσω email και χωρίς χρέωση, να δώσει απαντήσεις σε κάθε απορία ή ακόμα και να σας υπολογίσει το πρόστιμο δίνοντας  κάποια στοιχεία.

 • Νομική υποστήριξη πολεοδομικών θεμάτων

Το γραφείο με τον άρτιο εξοπλισμό της σχετικής νομοθεσίας (τόσο έντυπης όσο και ηλεκτρονικής), σε συνδιασμό με την πολυετή εμπειρία μπορεί να αναλάβει οποιασδήποτε μορφής πολεοδομικό θέμα που αντιμετωπίζετε. Μπορείτε να  στείλετε e-mail με το προβλημά σας καί θα λάβετε περιλιπτική απάντηση χωρίς χρέωση. Επίσης αν χρειαστεί θα ενημερώθείτε γιά το κόστος της ανάληψης της υπόθεσής σας.

 • Στατικές μελέτες

Η ουσία πίσω από την λέξη Πολιτικός Μηχανικός. Είναι η μελέτη της αντοχής κάθε κατασκευής τόσο σε στατικά όσο και σε δυναμικά φορτία (σεισμός). Η πολυετής πείρα τόσο στην μελέτη, όσο καί στην  επίβλεψη κατασκευών από beton, χάλυβα ή φέρουσα τοιχοποιία, καθώς και ο άρτιος εξοπλισμός του γραφείου σε λογισμικό, δίνει την δυνατότητα της ανάληψης κάθε στατικής μελέτης με σιγουριά, δίνοντας βέλτιστες λύσεις. Γιατί δεν είναι μόνο να μελετάς, αλλά και να γνωρίζεις πως αυτά υλοποιούνται στην πράξη. Είναι σημαντικό να μπορείς να ξέρεις ποιο είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Και αυτό το εγγυάται το Γραφείο.

 • Μελέτες ΚΕΝΑΚ

Αφορά την ενεργειακή μελέτη ενός κτιρίου. Για νέα κτίρια που πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κατηγορίας Β, μελετάται η σύνθεση των δομικών στοιχείων καθώς και τα μηχανολογικά στοιχεία αυτού, έτσι ώστε η συνολική ενέργεια που καταναλώνει  για να θερμανθεί και να ψυχθεί  να είναι εντός των κανονισμών. Για ένα υφιστάμενο κτίριο, αναλύονται τα ίδια στοιχεία και προτείνονται λύσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Εδώ βέβαια παίζει ρόλο και το κριτήριο του μελετητή όπου θα πρέπει να συνδυάσει τα τεχνικά στοιχεία, με τα οικονομοτεχνικά δεδομένα έτσι ώστε να δώσει λύσεις που θα έχουν μικρό χρόνο απόσβεσης. Και στο κριτήριο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία, κάτι που το εγγυάται η 20ετής καί πλέον λειτουργία του γραφείου.

Στην μελέτη  ΚΕΝΑΚ εντάσσεται καί το ενεργειακό πιστοποιητικό.

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Μία έννοια που έχει μπει τελευταία δυναμικά στον χώρο της κατασκευής, και έχει να κάνει με την ενεργειακή βελτίωση αυτής. Σαν στόχο έχει να αξιοποιήσει τις ήπιες μορφές ενέργειας, ώστε να μειώσει τις απαιτήσεις από τις ρυπογόνες μορφές της, όπως το πετρέλαιο καί ο ηλεκτρισμός. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στοχεύει στην βέλτιστη τοποθέτηση, διαστασιολόγηση καί προσανατολισμό του κτιρίου, στην χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών καί την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό παθητικών συστημάτων ενέργειας. Βέβαια, ο σχεδιασμός αυτός μόνο νέος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφού στοιχειωδώς εφαρμόζεται από την αρχαιότητα. Π.χ. στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών θα δούμε ότι στα κτίρια ο βορινός τοίχος δεν έχει ανοίγματα, στον νότο είναι το λιακωτό, κ.ο.κ. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται δεν μπορούν να αναλυθούν με ένα απλό σχόλιο, αλλά πλέον είναι βασικές στον σχεδιασμό των κτιρίων. Στις μελέτες του γραφείου από παλιά αν καί δεν ήταν απαραίτητο, γινόταν εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, κερδίζοντας έτσι εμπειρία και γνώση στον τομέα αυτό. Επίσης με την δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού προσαρμοσμένου στις εκάστοτε ανάγκες, δίνονται βέλτιστες λύσεις στα διάφορα προβλήματα.

 • Μελέτες φωτισμού / ΖΝΧ / Ηλιακού θερμοσίφωνα / Φωτοβολταϊκών / ηπιων μορφών ενέργειας

Με την ειδική αυτή μελέτη ολοκληρώνεται ο κύκλος των ενεργειακών μελετών. Η μελέτη φωτισμού στόχο έχει την ανάλυση κάθε χώρου ξεχωριστά, και τον καθορισμό του τρόπου φωτισμού αυτού. Έτσι γίνεται ορθότερη χρήση φωτιστικών και λαμπτήρων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του ηλεκτρικού κόστους. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την μελέτη ΚΕΝΑΚ.

Για το ΖΝΧ (Ζεστό νερό χρήσης) αναλύονται οι ανάγκες του κτιρίου σε αυτό, και προτείνονται τρόποι παραγωγής ΖΝΧ. Για τον ηλιακό θερμοσίφωνα εκτιμάται η θέση, οι διαστάσεις, ο προσανατολισμός και ο τύπος, ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση. Η μελέτη αυτή γίνεται σε συνδυασμό συνήθως με το ΖΝΧ.

Η μελέτη των φωτοβολταϊκών επίσης, εξετάζει την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού με panels φωτοβολταϊκών.

Γενικά οι μελέτες ήπιων μορφών ενέργειας είναι μία οικονομοτεχνική προσέγγιση, στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (π.χ. ανεμογεννήτριες,γεωθερμία κ.ο.κ.) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και την απεξάρτηση από τις κλασσικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο,ηλεκτρισμός).

 •  Μελέτη επισκευών/αποκαταστάσεων

Αποτελεί ειδικής κατηγορίας μελέτη. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση ζημιών ή φθορών που έχουν υποστεί παλαιά  κτίρια, την ανάλυση της στατικής τους επάρκειας, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την επισκευή τους ή την αποκατάστασή τους.

Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Την επί τόπου αυτοψία, τις τεχνικές μελέτες και την αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών, έτσι ώστε στο τέλος να προταθεί η βέλτιστη λύση. Αποκτά αξία την σημερινή περίοδο τέτοια μελέτη όπου η τάση για νέα κτίρια έχει μειωθεί, και η ζήτηση για παλαιά κτίρια ή διαμερίσματα αυξάνεται. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος αγοραστής είναι σε τι κατάσταση είναι το κτίριο, ποιο το κόστος για να επισκευαστεί/αποκατασταθεί, και ποια η αξία της επένδυσής του. Στα ερωτήματα αυτά δίνει απαντήσεις η μελέτη αυτή. Το γραφείο έχοντας πείρα από τέτοιες μελέτες, αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην επιλογή σας γιά να επισκευάσετε ή να αποκαταστήσετε κάποιο κτίριο/διαμέρισμα.

 • Αναλογισμοί-τακτοποιήσεις-προσκυρώσεις

Αφορούν ειδικές μελέτες εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων. Ειδικότερα ο αναλογισμός γίνεται γιά την διάνοιξη τμήματος οδού, ενώ η τακτοποίηση καί η προσκύρωση αφορούν τα οικόπεδα καί γίνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.

 • Ειδικά θέματα θεμελιώσεων

Είναι μία εξαιρετικά εξειδικευμένη μελέτη, και αφορά τον τρόπο θεμελίωσης των κατασκευών σε εδάφη, όπου ο κλασικός τρόπος θεμελίωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η εξειδίκευση αυτή αποτέλεσε και αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας. Εφαρμογή επίσης των μελετών αυτών γίνεται και σε θέματα αντιστήριξης και ενίσχυσης των εδαφών, αφού έχουν εφαρμογή οι ειδικές γνώσεις γεωμηχανικής.

 • Μελέτες γεωμορφολογίας – κλιματικών δεδομένων & αντισεισμικής προστασίας

Είναι λίγο δύσκολο να περιγράψεις σε λίγες γραμμές τις ειδικές αυτές μελέτες. Αν καί  συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς βάσει των οποίων γίνονται οι μελέτες μας, εντούτοις δεν αντιμετωπίζουν την τοπολογία της περιοχής όπου γίνεται η κατασκευή ή υπάρχει το κτίσμα. Εχουν ληφθεί υπ’ όψη στους κανονισμούς με γενικό τρόπο ώστε να καλύπτουν όσο γίνεται το σύνολο των κατασκευών, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την κάθε κατασκευή ξεχωριστά. Αυτό  σημαίνει ότι δεν δίνεται η βέλτιστη λύση. Στις μελέτες του γραφείου συμπεριλαμβάνεται η υπομελέτη της γεωμορφολογίας εν μερει, χωρίς επιβάρυνση, αν καί βαθύτερη ανάλυση αυτών στις περισσ’οτερες περιπτώσεις θεωρείται αναγκαία.

Με την γεωμορφολογία γίνεται αναγνώριση του ανάγλυφου της περιοχής σε μακροκλίμακα, των εδαφών αυτής, εκτιμάται η υδρογεωολογία της, μετρώνται επί τόπου τα κλιματικά δεδομένα καί γίνεται ανάλυση των κλιματικών συνθηκών στο έτος. Επίσης γίνεται ακριβέστερη εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του εδάφους θεμελίωσης της κατασκευής, με απώτερο στόχο να βρεθούν από πριν οι αδυναμίες καί να αντιμετωπιστούν.Οι μελέτες αυτές είναι εξαιρετικά σπουδαίες καί χρήσιμες.

 • Συγκοινωνιακές μελέτες

Είναι μελέτες οδοποιίας, καθώς και κυκλοφοριακές μελέτες. Κατά κύριο λόγο αναφέρονται σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντος και λιγότερο σε ιδιωτικά. Βέβαια στις κατασκευές όπου χρειάζεται γίνονται μικρές τέτοιες μελέτες (πχ για θέσεις στάθμευσης, οδοποιία εντός του γηπέδου, κυκλοφοριακές συνδέσεις κοκ).

 • Φωτορεαλισμοί

Η μελέτη του φωτορεαλισμού έχει σαν σκοπό να απεικονίσει ένα νέο κτιρίο, την διαμόρφωση ενός χώρου ή διαμερίσματος, την αναπαλαίωση ενός υφιστάμενου κτιρίου πριν αυτό  κατασκευαστεί. Μπορεί πχ σε ένα νέο κτίριο να δειχθεί σαν φωτογραφία ποια είναι η αρχιτεκτονική που προτείνεται, πώς θα γίνουν οι χρωματισμοί, και πώς θα φαίνεται αυτό στο φυσικό του περιβάλλον. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στην διαμόρφωση ενός διαμερίσματος. Μπορεί να γίνει σε προβολή ταινίας, περπατώντας εντός των διαμορφωμένων χώρων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, στο να καταλάβει κάποιος ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Με τον φωτορεαλισμό ‘’μπαίνεις’’ σε μια εικονική πραγματικότητα, και βλέπεις πώς είναι ένας χώρος με την επίπλωσή του, τα χρώματά του, τον φωτισμό του, τα υλικά του κοκ. Ετσι σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις για την διακόσμηση των χώρων της οικίας πριν αρχίσουν οι εργασίες, όπου τότε δεν μπορείς να αλλάξεις και πολλά πράματα.

Βέβαια είναι αρκετά επίπονη μελέτη και για τον λόγο αυτό το κόστος της δεν είναι μικρό. Όμως, το κόστος αυτό επιστρέφεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσό. Ουσιαστικά μπορεί να προλάβει τις λάθος επιλογές, που όταν γίνουν και πληρωθούν στην κατασκευή δεν αλλάζουν. Παράδειγμα σε αυτό είναι ο σχεδιασμός μίας κουζίνας. Τι χρώμα πορτάκια να επιλέξω; Τι πλακάκια συνδυάζονται; Πώς πρέπει να φωτιστεί; Σε τέτοιες ερωτήσεις προσπαθεί να απαντήσει η μελέτη του φωτορεαλισμού.

 • Μελέτες διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων

Χρήσιμη μελέτη για παλαιά διαμερίσματα και παλαιές οικίες. Στην μελέτη αυτή ξανασχεδιάζονται οι εσωτερικοί χώροι, έτσι ώστε, να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, και στις σημερινές απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Την σημερινή εποχή  είναι εξαιρετικά χρήσιμη μία τέτοια μελέτη. Ο λόγος είναι, ότι οι ανάγκες στέγασης δεν έχουν αλλάξει λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουν όμως αλλάξει οι προτιμήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον προσανατολίζονται σε οικονομικές λύσεις. Τέτοια λύση είναι η αγορά ενός παλαιού διαμερίσματος και η επισκευή του. Και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μία τέτοια μελέτη ώστε να ξανασχεδιαστούν οι χώροι και να αποκτήσει το διαμέρισμα μια σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στην μελέτη βέβαια δεν ασχολούμαστε μόνο με το αρχιτεκτονικό κομμάτι, αλλά εξετάζονται όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, θέρμανση κλπ) και προτείνονται λύσεις. Είναι μια οικονομική μελέτη και σίγουρα χρήσιμη.

 • Μελέτες διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων

Στην μελέτη αυτή  εξετάζεται η διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων μιας κατασκευής. Σχεδιάζεται η φύτευση του ακάλυπτου χώρου σε σχέση και με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, οι θέσεις στάθμευσης και οι είσοδοι/έξοδοι αυτών, και γενικά κάθε είδους κατασκευή που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης (πχ παιδική χαρά,barbeque). Η τελική απεικόνιση γίνεται με την μέθοδο του φωτορεαλισμού. Δεν είναι ακριβή μελέτη και κάποιος ο οποίος θα επιθυμούσε να διαθέσει χρήματα για την διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου θα την έβρισκε αρκετά χρήσιμη. Η φύτευση πού προτείνεται  είναι πάντα σε συνδυασμό με την μελέτη ΚΕΝΑΚ και είναι γενικής φύσεως. Λεπτομέρειες αυτής θα πρέπει να γίνουν από γεωπόνο.

 • Οικονομοτεχνική μελέτη

Είναι το Α και το Ω της κατασκευής και χρησιμοποιείται σε κάθε φάση αυτής, από την αξιολόγηση μιας επένδυσης, ως την ανάλυση του κόστους κάθε εργασίας. Σκοπός της είναι να εκτιμηθεί το κόστος και πως αυτό μπορεί να βελτιωθεί ώστε να δοθεί η οικονομικότερη λύση σε μια κατασκευή. Γίνεται πάντα σε συνδυασμό και με τις άλλες μελέτες. Στην πράξη εφαρμογής, καθορίζει τα βήματα των εργασιών βάσει χρονοδιαγράμματος και πως πρέπει να γίνουν οι ροές πληρωμών. Αφού γίνεται πριν την έναρξη της κατασκευής, μπορεί να εκτιμηθεί το κόστος αυτής καθώς και οι κεφαλαιακές ανάγκες για την κάλυψη του κόστους αυτού.

Είναι δύσκολο μέσα σε λίγες γραμμές να περιγραφεί πλήρως η μελέτη αυτή. Δεν είναι ακριβή μελέτη, και ιδιαίτερα σήμερα έχει μεγάλη σημασία. Στην μελέτη αυτή στο γραφείο δίνεται ιδιαίτερη σημασία και ενσωματώνεται μέχρι ενός σημείου  χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά τον πελάτης.  Ο Μηχανικός, δεν είναι μόνο να σχεδιάζει βάσει των νόμων και των απαιτήσεων του πελάτη, αλλά, και να δίνει βέλτιστες λύσεις. Και η βέλτιστη λύση σε οποιαδήποτε κατασκευή είναι αυτή που δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ετσι, μια βαθύτερη ανάλυση της κατασκευής πάντα προτείνεται – με το αντίστοιχο κόστος φυσικά – γιατί στο τέλος η ωφέλεια θα είναι πολλαπλάσια του κόστους αυτής.

 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων

Είναι μία υπηρεσία με μικρό κόστος και υψηλό όφελος. Και αυτό γιατί έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον πελάτη στην αποδοτικότερη από άποψη οικονομίας επένδυση του κεφαλαίου του. Ένα παράδειγμα που μπορεί να δείξει πώς εφαρμόζεται η υπηρεσία αυτή είναι στην αγορά ενός ακινήτου (κτίσμα, διαμέρισμα, οικόπεδο). Η πρώτη ερώτηση που τίθεται είναι ποια είναι η συμφέρουσα τιμή αγοράς. Και επειδή το γραφείο δεν ασχολείται με κτηματομεσιτικές εργασίες, μπορεί να δοθεί η πραγματική αξία αγοράς. Αυτό γιατί στην πραγματική αξία ενός ακινήτου δεν λαμβάνεται μόνο υπ’ όψη η τρέχουσα τιμή αγοράς της περιοχής, αλλά συνυπολογίζονται και άλλες παράμετροι (περίπου 80 διαφορετικές παράμετροι εξετάζονται στην εκτίμηση).

Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η σύγκριση αγοράς μεταξύ διαφόρων ακινήτων. Ετσι αν ο πελάτης κάνει έρευνα αγοράς και θέλει να εξετάσει παραπάνω του ενός ακίνητα, ποιο είναι το πιο συμφέρον προς αγορά, η υπηρεσία αυτή μπορεί να δώσει αξιόπιστο πόρισμα.

Και πολλά άλλα παραδείγματα θα μπορούσαν να δοθούν για την περιγραφή της υπηρεσίας αυτής, κάτι που όμως ξεφεύγει της απλής περιγραφής.

Στην ουσία είναι μια μικρή οικονομοτεχνική μελέτη, που συνδυάζει όμως και όλες τις προηγούμενες μελέτες τις οποίες προσφέρει ως υπηρεσία το γραφείο. Και εδώ θα μπορούσε να δοθεί ένα ακόμη παράδειγμα. Στην αγορά ενός ακινήτου μπορεί η τιμή να φανεί συμφέρουσα και η αγορά να γίνει. Στην πορεία όμως και όταν γίνεται η οικοδόμηση αποδεικνύεται το έδαφος ακατάλληλο ή με υδροφόρο ορίζοντα ψηλά. Αυτό έχει ως συνέπεια  το αυξημένο κόστος κατασκευής. Και αυτό προσπαθεί να προλάβει η υπηρεσία αυτή αφού εξετάζει μεν την τιμή αλλά και περίπου 80 παραμέτρους – όπως αναφέρθηκε  προηγουμένως – μία από τις οποίες είναι το έδαφος και η εκτίμηση της υδρογεωλογίας της περιοχής. Ετσι γνωρίζεις από πριν τι θα αντιμετωπίσεις και όχι μετά που δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράματα.

Οταν κάποιος θέλει να επενδύσει κεφάλαιο σε ακίνητο, το να πληρώσει μια υπηρεσία με τόσο μικρό κόστος, που θα του αποφέρει σίγουρο όφελος είναι κάτι επιβεβλημένο.

 • Κατασκευές

Στην υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες. Από την εκτίμηση της επένδυσης, την τοπογράφηση, την σύνταξη των σχεδιαγραμμάτων, βεβαιώσεων και όποιων άλλων ενεργειών απαιτούνται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις, τις αναγκαίες μελέτες και όποιες άλλες ειδικές μελέτες συμφωνηθούν, την έκδοση της άδειας δόμησης και τέλος την υλοποίηση της κατασκευής. Η υλοποίηση δεν είναι εργολαβία. Δεν αναλαμβάνεται η κατασκευή με τα υλικά. Αναλαμβάνεται η οργανώση όλης την πορείας της κατασκευής, η οργανώση των συνεργείων, τα υλικά κοκ. Λειτουργώ ως σύμβουλος κατασκευής, και είναι μία υπηρεσία που επεκτείνει την συνηθισμένη επίβλεψη του Μηχανικού. Το επιπλέον κόστος της επίβλεψης αυτής, κερδίζεται και με το παραπάνω από το μειωμένο κόστος της κατασκευής.

Είναι μία καινοτόμος υπηρεσία που ξεφεύγει από το συνηθισμένο τρόπο της εργολαβίας με τα τόσα μειονεκτήματα. Κρατάει από την εργολαβία αυτό που θέλει ο πελάτης, που στην ουσία είναι να μην μπλέξει με την πολυπλοκότητα της κατασκευής. Όμως αφαιρεί την εμπορικότητα της εργολαβίας και ως υπηρεσία συμβούλου κατασκευής στέκεται δίπλα στον πελάτη και τον βοηθάει αναλαμβάνοντας όλη την διαδικασία. Ετσι το όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό, αφού επί της ουσίας αφαιρείται το εργολαβικό όφελος, αλλά και πιο ουσιαστικό. Η κατασκευή γίνεται πραγματικά σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη, αφού από πριν έχει γίνει ανάλυση, επιμέτρηση και κοστολόγηση κάθε φάσης αυτής. Ετσι δεν υπάρχουν περιθώρια για να παρεξηγήσεις, αφού για το τι θα τοποθετηθεί ως υλικό ή από πού θα αγοραστεί  είναι πραγματικά αδιάφορο. Εχει γίνει όμως νωρίτερα η απαραίτητη έρευνα της αγοράς και από προμηθευτές ή εργάτες που μπορούν να προτείνουν οι πελάτες. Η ποιότητα της κατασκευής είναι πραγματική και όχι παραπλανητική.