τεχνικο γραφειο τριπολη

Εξοικονομώ Ι Ι

Ανακοινώθηκε  η προκήρυξη της Β’ Φάσης του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ με την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ως εξής :

  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019, 8:00 π.μ.
  • Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 8:00 π.μ.
  • Αττική και Νότιο Αιγαίο:  Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, 8:00 π.μ.

Πριν την υποβολή της αίτησης διαβάστε τον  Οδηγίες υποβολής αίτησης ΕΚΟ ΙΙ Β ver 1.2 final

Μπορείτε  να κατεβάσετε τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος από εδώ

όπως και τα Παραρτήματα

Εγχειρίδιο χρήσης πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων

Πλήρης ανάλυση προγράμματος εξοικονομώ ΙΙ

Σύντομος οδηγός εξοικονομώ II

Συνοπτική περιγραφή

Συνοπτικά όμως κάποιες πληροφορίες όπου αφορούν το πρόγραμμα :

Γα την υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια.

  1. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά δηλαδή επαγγελματικούς χώρους. Στην έννοια της κατοικίας θεωρείται η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
  2. Θα πρέπει μάλιστα να αφορά την κύρια κατοικία , όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Ε1 του χρήστη της κατοικίας (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής). Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αίτηση για εξοχική ή άλλη κατοικία.
  3. Η κατοικία αυτή θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα με οικοδομική άδεια ή να έχει υπαχθεί στους νόμους περί αυθαιρέτων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4497/2017. Οι κατοικίες που προϋφίστανται του έτους 1955 ή που έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση με τους νόμους 720/77 και 1337/83 θεωρούνται ως νομίμως υφιστάμενες.
  4. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί της αίτησης Ενεργειακή Επιθεώρηση και η κατοικία να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Πρακτικά είναι μέσα και τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα πριν το 2010. Στην ενεργειακή αυτή επιθεώρηση θα οριστούν και οι ανάλογες επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν. Σημαντική πληροφορία σε αυτό είναι ότι ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 27/11/2017 όπου ίσχυσε ο νέος ΚΕΝΑΚ, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και θα πρέπει να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 27/11/2017 έχουν ισχύ για πωλήσεις και ενοικιάσεις αλλά όχι για την υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό.

Αφού ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια και έχουν συλλεχθεί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε μπορεί να υποβληθεί η αίτηση από τον κύριο του ακινήτου όπως αυτός ορίζεται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή από τον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συγκυριότητας η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν συνιδιοκτήτη με την έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων. Στην περίπτωση της πολυκατοικίας την αίτηση της υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος που προκύπτει από την συνέλευση της πολυκατοικίας.

Η αίτηση τώρα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και δεν είναι υποχρεωτική η σύναψη δανείου. Εδώ είναι μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα το οποίο κινήθηκε από τις Τράπεζες και ήταν στην ουσία η αχίλλειος πτέρνα αυτού. Έτσι η επιδότηση θα γίνεται απ’ ευθείας από το Κράτος και θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του αιτούμενου αν θα ζητήσει να καλύψει την ίδια συμμετοχή με δανεισμό από Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται πάλι ηλεκτρονικά ή επιλογή του δανεισμού και της Τράπεζας που θα επιθυμεί ο αιτούμενος, και η αίτηση θα προχωρήσει μετά την έγκριση του δανείου από την Τράπεζα.

Το συνολικό κόστος των επεμβάσεων τώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000€. Επί του ποσού αυτού θα γίνεται και η επιδότηση ανάλογα των εισοδηματικών κριτηρίων του αιτούντα. Έχουν θεσπισθεί 7 κατηγορίες όπως φαίνονται παρακάτω

Κατηγορία 1 (ατομικό εισόδημα <10.000 και οικογενειακό < 20.000) επιδότηση 60% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%

Κατηγορία 2 (ατομικό εισόδημα 10.000-15.000 και οικογενειακό 20.000-25.000) επιδότηση 50% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%

Κατηγορία 3 (ατομικό εισόδημα 15.000-20.000 και οικογενειακό 25.000-30.000) επιδότηση 40% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%

Κατηγορία 4 (ατομικό εισόδημα 20.000-25.000 και οικογενειακό 30.000-35.000) επιδότηση 35% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%

Κατηγορία 5 (ατομικό εισόδημα 25.000-30.000 και οικογενειακό 35.000-40.000) επιδότηση 30% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 50%

Κατηγορία 6 (ατομικό εισόδημα 30.000-35.000 και οικογενειακό 40.000-45.000) επιδότηση 25% συν 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 50%

Κατηγορία 7 (ατομικό εισόδημα 35.000-40.0000 και οικογενειακό 45.000-50.000) επιδότηση 0% συν 0% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 0%. Στην κατηγορία αυτή η επιλογή γίνεται με όφελος τον άτοκο δανεισμό για κάλυψη μέρους ή του συνόλου των επεμβάσεων.

Οι επεμβάσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 9 μηνών από την έγκριση της αίτησης και θα πιστοποιηθούν με δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. Εδώ όμως είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί για να θεωρηθούν ορθές οι επεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν δύο κριτήρια.

  1. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ
  2. Θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40% για τις κατηγορίες 1 & 2 και 70% για τις λοιπές. Αυτό όμως, όπως έχει δείξει και η εμπειρία του πρώτου προγράμματος δύσκολα θα επιτευχθεί σε κτίρια που είναι σχετικά πρόσφατα.

Τέλος αν και το πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2021, λόγω ότι οι πόροι του θα κατανεμηθούν ανά Περιφέρεια, τότε αν η απορρόφηση αυτών στην Περιφέρεια γίνει νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία το σύστημα θα κλείσει για τις αιτήσεις της Περιφέρειας αυτής. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν διατεθεί 12,5 εκατ. €. Αυτό είναι μια καλή αλλαγή επίσης σε σχέση με το παλιό πρόγραμμα, αφού πολλοί συμπολίτες μας θα γλιτώσουν την άσκοπη ταλαιπωρία.