Δημόσια έργα

Το έτος 1993 ο Γεώργιος Ρόζης ασχολήθηκε γιά πρώτη φορά με τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό εργολάβου την επιμέτρηση των εργασιών καί την σύνταξη των απαραίτητων εντύπων γιά τα έργα της αποχέτευσης του οικισμού Κλειτορίας Καλαβρύτων, καί σε εργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Το έτος 1996 ο Γεώργιος Ρόζης ανέλαβε γιά λογαριασμό της ΔΕΠΟΣ, την οργάνωση καί την επίβλεψη των εργασιών ανάπλασης στους οικισμούς Πραστού Κυνουρίας καί Λαγκαδίων Γορτυνίας, καθώς καί της κεντρικής πλατείας του Αστρους. Κυρίως όμως ασχολήθηκε με τα έργα στον Πραστό, όπου ήταν μεγάλης καί σημαντικής κλίμακας. Την περίοδο αυτή επίσης ανέλαβε την στατική μελέτη της αποκατάστασης του βυζαντινού ναού του Αγ. Νικολάου.

Από το έτος 1998 ως το το έτος 2002, ασχολήθηκε ως ιδιώτης στην κατασκευή δημοσίων έργων, κυρίως σε αναπλάσεις οικισμών, όπως στο Λεβίδι, Χρυσοβίτσι, Βλαχέρνα, Δάρα.

Από το 2002 ως το έτος 2010 συμμετείχε στην εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ ΟΕ, όπου δραστηριοποιήθηκε στον νομό Ηλείας.

Από το έτος 2010, ο Γεώργιος Ρόζης σταμάτησε την οποιαδήποτε ασχολία του με τα δημόσια έργα.